Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BİİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİ KALİTE ELÇİLERİ KOMİSYONU İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TOPLANTI HAKKINDA

1. Üniversitemiz mezun izleme sisteminin ülke içindeki diğer üniversiteler ile paylaşılması konusunun görüşülmesi.

2. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından geliştirilen UBYS Program Değerlendirme Sistemi’nin eksikleri kousunda görüşlerin alınması

3. İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme ile ilgili olarak gerekli mevcut durum analizinin yapılması.

4. Kalite süreçleri hakkında İktisat Bölümü Kalite Komisyonu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan AZAZİ' nin bilgi vermesi.

5. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi kapsamında Akademik birim kalite komisyonları ile ilgili bilgilendirmenin yapılması

6.  Kalite Geliştirme faaliyetleri bağlamında; gelecek dönem öğrenim planlarının öğrenciler ile paylaşılması ve öğrenci görüşleri göz önünde bulundurularak düzenlenmesi.

Buna bağlı olarak;

-Üniversitemiz mezun izleme sisteminin ülke içindeki diğer üniversiteler ile paylaşılarak, mezunlarımızın sisteme girişinin teşvik edilmesini sağlamak,

- UBYS Programı kullanılarak Birim Öz Değerlendirme Raporlarının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususların üzerinde durmak,

-İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı kapsamında mevcut duruma yönelik rapor hazırlanması

konularında görüşler birliklerine varılmıştır.